Voivod: Dimension Hatröss (1988)

1988-at írunk, a világegyetem keletkezésének 19880000000000000. évébe léptünk, amikor is a Galaktikus Irányítási Központ a következő hivatalos levelet tette közzé a Föld nevű bolygón:

„75945160700. számú rendelet

Tárgy: A Föld (azon belül a Naprendszer harmadik számú bolygója, Tejútrendszer, Lokális Galaxiscsoport) kiiktatása az Univerzumból.

Kelt: Androméda-köd, Alpheratz csillagrendszer, JXWQ-65 központi űrbázis, 19880000000000000. év első napja, földi idő szerint Kr. u. 1998. január 1.

Indoklás: A Föld bolygó közel 5 milliárd éves múltját látva, abból az emberi faj, mint uralkodó lény csekély, körülbelül ötezer éves ottlétét figyelembe véve arra a következtetésre jutott a Galaktikus Irányítási Központ (röviden G.I.K.) nagytanácsa, hogy az 5,9736·1024 kg tömegű, az élet kialakulására alkalmas Föld nevezetű égitestet még ebben az évben szanálja rendszeréből. A Homo Sapiens faj megjelenéséig az előírásnak megfelelően alakult az élet fejlődése, de ezután az evolúció zsákutcába fordult. Az emberiség túl gyorsan sajátította el a tudást, technikai fejlettségét nem megfelelően használja, ezért minden a visszájára fordult, számos szörnyűséget okozva mind a növényeknek, mind az állatoknak, de legfőképpen saját embertársainak; emiatt döntött így a Legfelsőbb Galaktikus Tanács. Felsorolni is hosszú lenne azt a sok gonoszságot, aljasságot, amit a Homo Sapiens megjelenése óta elkövetett, így csak néhány példával alátámasztva az indoklást: háborúk, kegyetlenkedések, fajok kipusztítása, környezetszennyezés etc. Miután a G.I.K. számba vette a felsorolt negatív cselekedeteket, voksolás útján hozta meg döntését, de csak minimális különbséggel mutatott a mérleg nyelve a bolygó elpusztítása felé, és figyelembe véve a humán faj pozitívumait is, a végrehajtást elnapolhatja, illetve visszavonhatja, ha kezébe kerül egy olyan szellemi termék, amely ellenpontozhatja a meghozott ítéletet.

A G.I.K. az enyhítő körülmények közé sorolja az emberiség művészi ambícióit, ezen belül kiemelt szerephez juttatva a zene nevezetű kulturális ágat. A G.I.K. elismeréssel nyilatkozik eme zseniális emberi találmányról, különösen a klasszikus zenét és a heavy metal muzsikát piedesztálra emelve. Mivel az univerzumon belül csak a Földön terjedt el ez a nagyszerű művészeti tevékenység, ami rendkívül pozitív benyomást tett a vezetőségre, ezért hajlandóság mutatkozik a döntés megváltoztatására. A tárgyban leírt végrehajtási művelet elnapolását egy hanghordozóval (lemez) lehet kiváltani, amelynek elkészítőjét a G.I.K. nagytanácsa jelölte ki.

A G.I.K. így egy év haladékot ad az emberiségnek (illetve a kiválasztott embercsoportnak), hogy küldetését teljesítse, mert ennek elmulasztásával érvénybe lép a tárgyban közölt esemény.

A G.I.K. a következő támpontokat adja meg ennek megvalósítására:

– A hanghordozót létrehozó csoportnak a Voivod nevezetű együttest jelölte ki (Jonquière város, Quebéc állam, Kanada, Észak-Amerika). A választás azért esett a Snake, Away, Blacky, Piggy nevezetű személyek által alkotott kvartettre, mert korábban kiadott fekete korongjaik kitűnő muzsikát tartalmaztak, és szövegeik sci-fi témákkal foglalkoztak, amelyek borítórajzai (ez is speciális humán művészet) harmonikusan illeszkedtek a másik két rendszerhez.

– A daloknak összefüggő történetet kell elmesélniük (konceptalbum).

– A hanghordozó szövegi témája egy fiktív történet kell, hogy legyen, az emberi faj és az univerzum kapcsolatát is figyelembe véve, ezen belül számadást kell vetnie az emberiségnek önnön hibáival. A lemez címe: Dimension Hatröss, ettől eltérni nem lehet.

– A feljátszott zenének a heavy metal kategóriájában kell maradnia, de szakítania kell minden eddigi formával, tehát semmiképpen nem lehet átlagos, új dimenziót kell nyitnia a zeneművészet ágában.

– Más korlátokat nem állít a G.I.K., ezen felül bármi megengedett a zenekar részéről.

– Az elkészült művet a G.I.K. művészetekkel foglalkozó testülete, a Szellemi Erő Bizottság (Sz.E.B.) bírálja el, és készít írásbeli jelentést a legfelsőbb vezetésnek, amely ezután konklúziót von le a Föld bolygó további sorsáról.

Jelen dokumentum a kihirdetés napján azonnal hatályba lép, fellebbezésnek helye nincs.

Készült 3 példányban.”

Így tehát hőseinknek adott volt a feladat, hogy megmentsék a Földet.

„75945160709. számú rendelet

Tárgy: 75945160700. számú rendelet visszavonása

Kelt: Androméda-köd, Alpheratz csillagrendszer, JXWQ-65 központi űrbázis, 19880000000000000. év 196. napja, földi idő szerint Kr.u. 1998. július 15.

Indoklás: A Galaktikus Irányítási Központ (G.I.K.) megkapta a Szellemi Erő Bizottságtól (Sz.E.B.) a jelentést a Voivod nevezetű együttes Dimension Hatröss című hanglemezéről, amely földi idő szerint Kr.u. 1988. június 29-én került hivatalos kiadásra, és ennek alapján annullálja eredeti döntését. Mivel a Sz.E.B. általi jelentés olyan jelzőkkel illette az elkészült hanglemezt, hogy a G.I.K. legfelsőbb tanácsának érdeklődését is felkeltette a muzsika, így többször végighallgatta a negyvenperces alkotást. A vezetőséget is meggyőzte a hallott album, így az eredeti rendeletet visszavonja.

Részlet a Sz.E.B. jelentéséből: (…) A Voivod együttes Dimension Hatröss című lemezével nem csak a G.I.K. által kijelölt irányt és szintet teljesítette, hanem bőven túlszárnyalva azt, egy „zseniális” jelzővel illetett művet tett le az asztalra. A zenemű többszöri meghallgatása után a Sz.E.B. javasolja a G.I.K. felé, hogy a Föld bolygóról hozott likvidálási döntését vizsgálja felül, és valamiképpen enyhítsen szigorú ítéletén. (…)

Kivonat a Dimension Hatröss című nagylemez ismertetőjéből: (…) A zenekar eddig is csodaszámba menő zeneműveket alkotott, nem fukarkodva az ötletes zenei témák megírásával, de ezen a nagylemezen minden határon túlmentek. Röviden: korszakalkotó albumot tettek le az asztalra, amit sok-sok év után is szívesen elő fognak venni az emberek szellemi éhségük csillapítására, de a Sz.E.B. tagjai is biztosak benne, hogy életük végéig elkíséri őket ez a korong. Jól hallható az a fejlődés, amely az együttest jellemzi, igaz, a zene egyre lágyabb tónusban pulzál, de a heavy metal (azon belül a thrash metal) koronáját ékkőként fogja díszíteni a Dimension Hatröss. Örömmel fogadtuk, hogy az énekes, Snake ideális hullámhosszon és frekvencián rezegteti hangszálait, nála a legszembetűnőbb az előrelépés. Piggy gitárost szinte már csak szuperlatív jelzőkkel lehet illetni, hathúros hangszeréből multi-komplex melódiaköteg fluxál, de Away (dob) és Blacky (basszusgitár) is remek (űr)bázist szolgáltat a nagyszerű muzsikához. (…)

Egészen szenzációs az a tudományos-fantasztikus hangulat, amely kozmikus sugárzásból eredő aranyszínű aurát von a lemez köré, ez nagyszerűen passzol a történethez, amire később külön kitérünk. Számos olyan csavaros és formabontó zenei eszközt alkalmazott a négyes, amelyek valóban új dimenziót nyitottak a zeneművészetben. Nem egy nóta több különböző zenei elemhalmaz kölcsönhatásából eredően harmonikus káoszrendszerben manifesztálódik. Ez az ellentmondásban gyökeredző muzsika-mátrix adja meg a mű lényegét, emiatt válik kimagaslóvá és utánozhatatlanná. (…)

A Dimension Hatröss mondanivalóját tekintve is kifogástalan. Az előírt szabályrendszerhez alkalmazkodva írta meg a négyes a történetet, amely útmutatóként szolgálhat a humán faj gondolkodásmódjának újradefiniálásában. A sztori alapötlete a Földön egészen biztosan nem valósulhatna meg, a humán rassz nem képes ilyen magas szintem a fizikát alkalmazni (jelen állás szerint képtelenség azon a bolygón egy proton- és egy vele ellenirányban haladó anti-protonsugár ütköztetésével létrehozni egy mikrogalaxist), de a Voivod együttes nagy valószínűséggel kapcsolatot létesített egy sokkal fejlettebb civilizációval, elgondolásunk szerint a Messier 64 (Feketeszem) galaxis egyik csillagrendszerében található valamelyik égitestének lakóival, ahol az említett bonyolult tudományos művelet mindennapos dolognak számít (megjegyzés: a G.I.K. nem tiltotta meg más civilizációk bevonását a lemezkészítésbe). A zenekar egészen biztosan ebből merítette ötletét, és nagyszerűen kitalálta, hogy az – itt csak elméleti síkon- létrehozott mikrogalaxist felruházza a Gyűlölet Dimenzió elnevezéssel, és a köré építse fel saját koncepcióját. Precízen sikerült ebbe beintegrálnia az emberi aljasságokat, és egyéb negatív humanoid tényezőket, melyek szolvatálódásuk után egy olyan különleges és bonyolult rendszert alkottak, amely görbe tükörként funkcionál(hat) a Homo Sapiens számára, ezáltal megfelelve a G.I.K. által felállított kitételeknek. A fiktív történet egy olyan speciális formulává fejlődött, amelyben a rossz emberi tulajdonságok és cselekedetek úgy vetítődnek ki az Univerzum egészére, hogy a bírálók szó szerint megrémültek attól, hogy ha ez egyszer ténylegesen megvalósul, a Világegyetem totális megsemmisülése következhet be általuk. Reméljük, hogy ez tényleg csak egy emberek által keltett vízió…

A G.I.K. megjegyzése a leírtakhoz: Magához a lemezkritikához a Nagytanácsnak semmi hozzáfűzni valója nincs, teljesen egyetért a megfogalmazott mondatokkal, a Dimension Hatröss valóban mestermű. Ám nem mehet el szó nélkül a Homo Sapiens cselekedetei mellett. Ez a nagylemez is bizonyítja, hogy a humán faj kreatív szellemiséggel, logikus gondolkodással és fejlett agyi kapacitással rendelkezik, de ezen képességeit nem mindig pozitív dolgok megvalósítására használja. A G.I.K. több ezer éve nyomon követi az emberiség technikai fejlődését, művészeti tevékenységét, tudományos kutatásait stb., amelyeknek nagy csodálója, ezért értetlenül áll azon viselkedési formák előtt, mint a gyűlölet, a hazudozás, az irigység, a hatalomvágy, és az ezekből fakadó tettek, mint kegyetlenkedések, háborúk, bűncselekmények stb.

A rendelet bármikor semmisnek nyilvánítható, és érvénybe léphet az eredeti verzió.

Készült 3 példányban.”

A szerző: Zozzie 316 Articles
Először 15 éves korában kóstolt bele a fanzine-újságírásba (Feszültség), sok évvel később, teljesen véletlenül került ismét közelébe a „szakmának”. Civilben egy mikrobiológiai fermentációs cégnél üzemvezető.

2 Comments

  1. Nem tudom, mit szed a Szerkesztő Úr, de az írás igen rendhagyóra sikeredett. Többször olvasós. Az album, zenekar régi kedvencem. Epedve vártuk, hogy a Venom- boltos „Trógerek” végre leszállítsák a KIlling után. Tetszik! (az írás is) 🙂 Üdv!

    • Szia! Köszi! Öööööö.., semmit. 🙂 De egy ilyen futurisztikus műhöz (ami korszakalkotó is egyben) nem illet volna egy ilyen ismertető: „jók a dalok, a gitáros frankón penget, kedvencem az XY nóta.”

Válasz írása

Az e-mail címed nem kerül nyilvánosságra.


*